Podmínky rybolovu

1. Čertovy rybníky jsou rybníky, určené k lovu ryb na udici. Povolenku si mùže zakoupit každý zájemce o lov ryb, který bude dodržovat níže stanovené podmínky.

2. Prodej povolenek zajišťuje přímo u rybníku rybářská služba, dle aktuální provozní doby.

3. K rybníku je povolen vstup pouze s platným pověřením k lovu. Každý lovící musí mít své. Povolena je pouze jedna osoba, jako doprovod (nelovící!!!)

4. Cena povolenky na 12 hodinový lov činí 200,-Kč („chyť a pusť“), resp.380,-Kč (s možností ponechat si 1 kus ulovené ryby dle následujících pravidel) nebo na 24 hodinový lov činí 350,-Kč („chyť a pusť“), resp. 530,-Kč (s možností ponechat si 1 kus ulovené ryby dle následujících pravidel).

5. Při nočním rybolovu je lovící povinen lovné místo zřetelně osvětlit.

6. V ceně povolenky za 380,- Kč nebo 530,- Kč je možné si ponechat jednu rybu dle uvedeného rozsahu:

Kapr obecný 40 – 55 cm
Amur bílý 50 – 70 cm
větší ryba - odkoupení dle ceníku ryb
Sumec velký odkoupení dle ceníku ryb, jinak předat službě
Tolstolobik neomezeně, ponechat bez limitu
Candát obecný odkoupení dle ceníku ryb, jinak předat službě
Bolen dravý, Bílá ryba včetně Cejna neomezeně, ponechat bez limitu
Pstruh max. 3 ks
ostatní druhy hájené

7. Cejna, okouna a jelce si lze ponechat v neomezeném množství. Uloveného lína, úhoře a jesetera je nutné vždy okamžitě pustit. Cejna, tolstolobika a sumce je zakázáno pouštět zpět do rybníka!

8. Rybolov je povolen na 3 pruty s jedním návazcem a jednoháčkem bez protihrotu. Olovo musí být prùběžné nebo musí být použita úniková montáž.

9. Při lovu a následné manipulaci s rybou musí být zacházeno šetřně, používán odpovídající podběrák s rameny alespoò 100cm, podložkou pod rybu a desinfekcí pro ryby (vše lze zapůjčit za poplatek).

10. Každý rybář musí mít svùj vezírek či ekosak, ve kterém smí uchovávat pouze v povolence zapsanou rybu, kterou si v rámci výše uvedených pravidel ponechá. V průběhu lovu nesmí lovící ryby zaměňovat! Lovící je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru na zjištění délky ryb a psací potřeby pro zapsání úlovku do povolenky.

11. Rybář je povinen na svém stanovišti udržovat pořádek a čistotu. Svým chováním nesmí rušit ostatní rybáře. Platí přísný zákaz ničení vegetace v areálu rybníků. Zásadně používat toalety! Po dohodě se službou je možno si postavit stan, přístřešek, deštník či slunečník.

12. V případě nevhodného chování, porušování těchto podmínek rybolovu nebo narušování nočního klidu mùže být lovící bez náhrady vykázán. Za odložené věci neručíme.

13. V areálu je zakázáno rozdělávat ohně, ukládat odpadky mimo určené koše a nádoby, vodit vlastního psa bez dovolení služby.

14. Parkování vozidel je možné pouze na vyhrazeném parkovišti.

15. Při kontrole je rybář povinen na požádání ukázat zaplacenou povolenku, v ní zapsaný úlovek (v případě povolenky, umožòující ponechání ryby dle výše uvedených podmínek), dále vezírek, batoh, stáhnout udici a ukázat háček, chytací systém, apod.

16. Zakázané zpùsoby lovu: lov do čeřínku či čeřenu a vnadění krví. Zákaz lovu z hráze.

17. Odlov sumců na živou rybku je po dohodě se službou rybníků povolený.

18. Po ukončení lovu a před odchodem z areálu rybníků je rybář povinen odevzdat službě povolenku se zapsaným ponechaným úlovkem, který současně službě předloží ke kontrole. Služba je oprávněna požádat o možnost kontroly batohu či tašek, které rybář od rybníků odnáší.

19. V areálu je možné zakoupit běžné návnady a základní rybářské potřeby s možností zapùjčení udice, podběráku a podložky za poplatek.

20. Po celý rok je pro lovící a doprovod zajištěno občerstvení (jídlo a nápoje).

21. Celý objekt je střežen kamerovým systémem.

22. Za děti a škody jimi zpùsobené v celém areálu čertových rybníků odpovídají rodiče.


Tisk Copyright © 2012 Certovyrybniky.cz | vytvořil: Michal Kaválek webmaster@certovyrybnik.cz

TOPlist